Rezultatele tale la chestionar

Ce face acest chestionar?

Este un chestionar care evaluează alinierea dintre valorile (heartset), credințele (mindset), comportamentele (bodyset) și percepția celorlalți (rezultate percepute) referitoare la stilul tău de management, prin 5 lentile: căutarea rostului și scopului, cooperarea, empatia și compasiunea, gradul de interes pentru învățare și integritatea personală.

Are în vedere 5 LINII DE DEZVOLTARE (lentile).

 1. Afirmarea autentică a opiniilor și sentimentelor proprii, integritatea
 2. Urmărirea sensului și rostului lucrurilor
 3. Căutarea ocaziilor de a învăța
 4. Cooperarea, căutarea permanentă a unor soluții comune
 5. Compasiunea față de ceilalți oameni

Are în vedere 4 NIVELURI DE ADÂNCIME:

 • Valori-Heartset;
 • Credințe-Mindset;
 • Comportamente-Bodyset și
 • Percepția celorlalți.

Cum a fost conceput?

Cele 5 linii de dezvoltare sunt generative: atunci când sunt prezente, atrag după sine dezvoltarea altora adiționale, necesare. Cele 4 niveluri de adâncime sunt nivelurile neurologice ale experienței subiective personale. Am ajuns la ele:

 • deductiv: printr-un metastudiu al condițiilor de certificare internațională ca și coach, condiții aferente tuturor institutelor importante din domeniu;
 • deductiv: printr-un metastudiu al studiilor și cercetărilor în domeniul managementului și leadershipului eficient bazat pe coaching;
 • proiectiv: pe baza experienței proprii de coach și de manager.

Ce urmărește chestionarul?

 • lansează ipoteza că un bun manager-coach (sau leader-coach) este acela care caută sensul lucrurilor în tot ceea ce percepe în jur (inclusiv în discuțiile pe care le poartă la serviciu cu subalternii și colegii), urmărește să învețe constant (inclusiv din orice interacțiune cu un coleg sau subaltern), este autentic și își arată răspicat opiniile și emoțiile în timp ce rămâne empatic cu partenerul de discuție și caută soluții împreună cu acesta;
 • este o bază de pornire pentru un studiu ce se va întinde pe o perioadă de peste 10 ani.

La ce te ajută?

 • Să îți evaluezi gradul de aliniere al celor 5 linii de dezvoltare menționate mai sus pe toate cele 4 niveluri față de cele optime ale unui bun manager-coach.
 • Să obții un punct de pornire pentru dezvoltarea lor ulterioară prin practici individuale, training și coaching

Cum îl poți folosi de azi înainte?

 • Ca un snapshot la data prezentă, o fotografie a unui moment în spațiu și timp. Ca orice fotografie, ea poate rămâne pe frigider (unde s-ar putea să o vezi mai rar) sau pe masă la birou (unde stai mai mult timp și unde mediul chiar te încurajezi să o folosești activ).
 • Ca un punct de plecare pentru un leadershiplan: adică un plan de dezvoltare a celor 5 calități individualizat, prin coaching.

Rezultatele tale: Cele 5 Linii de Dezvoltare

Fiecare dintre cele 5 Linii de Dezvoltare este în sine egal importantă. Chiar dacă scorul general al evaluării tale poate părea unul mare, de mai mare importanță este harta scorurilor parțiale ale acestor 5 axe. Cele 5 axe au priorități diferite și se dezvoltă în mod diferit la nivel individual, producând efecte de amploare mai mare sau mai mică.

Într-un program individualizat de dezvoltare a acestor linii de dezvoltare, prioritatea este:

I – Integritate; II – Sens și Rost; III – Învățare; IV – Cooperare; V – Compasiune.

Note mari pentru fiecare dintre cele 5 axe certifică existența unei dezvoltări de adâncime: valori, credințe, comportamente, percepția altora.

Integritatea se referă la faptul de a fi sincer cu tine însuți și cu cei din jur atunci când acțiunile lor te afectează sau afectează viața echipei/ organizației. Pentru un manager-coach, sinceritatea aduce transparență, claritate, încredere din partea celorlalți.

Sens și Rost: se referă la preocuparea pentru a face activități semnificative, pentru a căuta constant semnificația lucrurilor chestionând rostul lor sau aplecându-te asupra înțelesului lor profund. Pentru un manager-coach, găsirea sensului acțiunilor personale sau ale colegilor de echipă aduce claritate și motivare pe termen lung.

Învățare: această axă de dezvoltare le pune în echilibru și le dezvoltă pe toate celelalte. Fără ea, celelalte vor rămâne la același nivel pentru perioade lungi de timp. Pentru un manager coach, animarea spiritului învățării la el însuși sau în echipă înseamnă o dezvoltare și transformare permanentă.

Cooperarea este prima expresie certă a lărgirii orizontului personal de la „mine” la „noi” și „ei”. Pentru un manager-coach al viitorului, îmblânzirea ego-ului și cooperarea reprezintă calea spre opțiuni mai largi și progres alături de alții.

Compasiunea este cea mai înaltă formă de dezvoltare personală: satisfacția autenticității personale este atât de mare încât se revarsă în exterior prin grijă, toleranță și îngăduirea „mai puțin”-ului. Compasiunea se referă la oamenii din jur, la firea și sufletele lor – nu la ideile lor care pot si surse de cooperare sau nu, cu sens sau fără.

Rezultatele tale: Cele 4 Niveluri de Dezvoltare: Heartset, Mindset, Bodyset și Rezultate (percepția altora despre stilul tău)

Heartset/ Valori.

Valorile sunt lucrurile fundamentale din viața noastră. Toate valorile pe care le-ai ales la întrebarea 1 a chestionarului sunt extrem de valide în viața ta. Ceea ce evaluează chestionarul „Sunt pregătit să fiu un manager-coach” este apropierea valorilor tale de cele 5 importante pentru a fi un bun manager coach: căutarea sensului și rostului lucrurilor („Rost și Sens”), căutarea ocaziilor de a învăta („Învățare”), afirmarea integră a opiniilor („Integritate”), compasiunea și toleranța față de diversitatea opiniilor altora („Compasiune”) și căutarea permanentă a unor soluții comune („Cooperare”).

Valorile ne sunt inoculate mai ales în copilărie și adolescență, epigenetic (prin forța contextului nostru de evoluție), în urma unei serii de întâmplări de viață reprezentative și încărcate emoțional.

Valorile se modifică greu, de cele mai multe ori involuntar (fără o contribuție conștientă proprie).

Grad de apropiere mic: Dacă gradul de apropiere al valorilor tale este sub 40%, șansa de deveni un bun manager coach este minimă, cu atât mai mult cu cât vârsta ta este de peste 45 de ani.

Grad de apropiere mediu: Dacă gradul de apropiere al valorilor tale este între 40% și 70% , șansa de deveni un bun manager coach este dată doar de următoarele condiții cumulative:

 • plasarea într-un context care să împărtășească toate cele 5 valori menționate, pe o perioadă reprezentativă de timp
 • actualizarea permanentă și conștientă a valorilor prin comportamente corespunzătoare
 • caștigul în experiență personală odată cu trecerea anilor

Grad de apropiere mare: Dacă gradul de apropiere al valorilor tale este peste 70% , șansa de deveni un bun manager-coach este extrem de mare.

Mindset/ Credințe.

Ce credem despre noi și ceilalți reprezintă o primă formă prin care valorile noastre sunt actualizate, prind viață.

Credințele pe care le-ai ales la întrebările de la 32 la 51 sunt cele care exprimă „software”-ul pe baza căruia operezi în fiecare zi, uneori conștient dar de cele mai multe ori inconștient. Credințele sunt de multe feluri: unele te apropie de felul de a gândi („midset”) al unui manager-coach, altele nu. Credințele se schimbă greu – mai ușor decât valorile: sunt „generalizări” pe care le facem despre lume ca să ne fie ușor să navigăm mai departe.

Chestionarul măsoară cât de aliniate sunt credințele tale ești față de cele optime pentru un manager coach.

Grad de aliniere mic: un procentaj de sub 30% te pune în situația de a munci din greu pentru alinierea la un stil de management participativ, colaborativ, bazat pe integritate și învățare continuă și orientat către scopuri și obiective clare.

Grad de aliniere mediu: un procentaj cuprins între 30% și 70% arată o apropiere timidă de ceea ce înseamnă un mindset de manager coach. Șansa de a crește alinierea este dată de câteva condiții:

 • imersarea personală pe o perioadă lungă de timp (5-10 ani) în cât mai multe experiențe semnificative alături de oameni dintre cei mai diverși, diferiți față de felul tău de a fi, din culturi diferite, cu experiențe de viață diferite de ale tale;
 • exercițiul permanent și conștient, alături de un coach, al unor „reformulări” și „recadrări” ale credințelor personale și referitoare la alții.

Grad de aliniere mare: un procentaj de peste 70% arată că, din punct de vedere al setului de credințe ești aproape gata pentru a deveni un bun manager-coach și că efortul de antrenament va fi redus.

Bodyset/ Comportamente și acțiuni.

Ce facem zi de zi nu ne caracterizează pe de-a întregul: valorile, credințele și percepția celorlalți sunt deasemeni importante. Comportamentele sunt expresia vizibilă (pentru noi și pentru alții) a credințelor și valorilor noastre. Cel mai adesea, însă, comportamentele zilnice se îndepărtează de valori și credințe: credem una și facem alta. Cu alte cuvinte, avem un grad mare de toleranță a faptului că „nu suntem noi înșine” în fiecare zi. O astfel de dezaliniere personală, pe termen lung, duce la stres cronic și la regrete permanente, vise neîmplinite, cinism, îndepărtarea socială, alienare.

În comparație cu credințele și valorile, comportamentele sunt modelabile cel mai ușor. Pe termen lung, ele rezistă, însă, doar dacă sunt aliniate cu valori și credințe personale.

Chestionarul evaluează gradul de aliniere între comportamentele tale, mai ales ale celor referitoare la comunicarea cu alți oameni și cele optime desfășurate de un manager-coach ideal.

Grad de aliniere mic: dacă procentajul rezultat în urma completării chestionarului îți indică sub 20% atunci poți fi sigur că va trebui să depui eforturi extrem de semnificative pentru ca să te apropii de idealul de manager-coach.

Grad de aliniere mediu: un procentaj situat între 20% și 60% indică faptul că incipient, ai câteva comportamente care se apropie de ideal. Câteva idei pentru a crește gradul de aliniere ar fi:

 • să petreci mult timp alături de oameni toleranți, curioși, asertivi, compasivi și care știu ce vor și să le urmărești comportamentul, felul de a pune problema, stilul personal în discuții
 • să apelezi la un coach profesionist cu ajutorul căruia să faci coaching de dezvoltare de abilități și comportamente
 • să citești cărți de leadership și articole cum sunt cele enumerate de noi pe acest site la secțiunea „Resurse-Bibliografie Esențială

Grad de aliniere mare: un procentaj situat peste 60% arată că va fi nevoie de un grad de antrenament și coaching personal redus dar important pentru consolidarea și susținerea comportamentelor deja existente de tip manager-coach.

Percepția altora despre acțiunile noastre.

Comportamentele sunt vizibile și altora. Atunci când părerea personală, subiectivă despre comportamente proprii se întâlnește cu ce a altora despre noi, înseamnă că dovedim consecvență și autenticitate. Este drept că acest chestionar nu este de tip 360 și prin urmare se bazează complet pe sinceritatea ta de a identifica situații în care oamenii din jur s-au referit la stilul tău managerial.

Întrebările de la 2 la 11 ale chestionarului evaluează gradul de aliniere a percepțiilor altora despre tine cu percepțiile celor care lucrează constant cu manageri-coachi.

Un grad de aliniere mic (până la 20%) indică mai multe posibilități (nu ai feedback constant din partea celorlalți, ceilalți nu își exprimă păreri față de tine sau părerile lor sunt contrare celor menționate în întrebările chestionarului) – în toate cazurile, indiciile sunt că brandul personal de „manager-coach” suferă și că merită îmbunătățit substanțial – mai ales acolo unde Bodyset-ul/ Comportament-ul a fost evaluat superior (vezi mai sus).

Un grad de aliniere mediu este cuprins între 20% și 60%. În acest caz, tu ai evaluat că există destule păreri care te poziționează destul de aproape de imaginea unui manager-coach. Ceea ce merită să faci mai departe este:

 • să ceri continuu feedback celor cu care interacționezi des în legătura cu sinceritatea, curiozitatea, colaborarea, empatia și motivarea pe care o simt în urma interacțiunilor cu tine

Acest obicei îți va obiectiva imaginea de sine și în fața celorlalți.

Un grad de aliniere mare (peste 60%) arată că tu crezi în mare măsură într-o imagine de om colaborativ, curios, empatic, orientat spre scopuri și spre învățare. Dacă poți confirma acest lucru constant cu recomandări și testimoniale din partea celorlalți, atunci sigur ești pregătit să fii un manager-coach de succes.

Scorul tău final

Scorul tău final reflectă o aproximare grosieră a apropierii față de capacitățile unui bun manager-coach. Tentația este de a compara acest scor cu al altora. Este inutil: alți oameni au alte valori, altă structură a credințelor și fac alte lucruri în viața de zi cu zi.

Cel mai util mod de a folosi acest scor este ca un scor parțial în evoluția ta de azi înainte și ca un indicator al direcțiilor de transformare pe care le dorești.

Scorul capătă valoare în urma analizei împreună cu un coach specializat și a co-creării unui plan de acțiune orientat către dezvoltare personală și profesională.

Poți alege să păstrezi rezultatele afișate aici dacă le tipărești, apăsând CTRL+P (sau command+P pe Mac).